HOTLINE: 090.424.5845 Email: fansitea.fansitea@gmail.com

UEBT

Giới thiệu về UEBT

UEBT là một hiệp hội phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy tìm nguồn cung ứng với sự tôn trọng. UEBT hỗ trợ và xác minh các công ty cam kết đổi mới và tìm nguồn cung ứng đóng góp cho một thế giới mà con người và đa dạng sinh học phát triển mạnh.

Liên minh vì Đạo đức Thương mại Sinh học (UEBT) là một hiệp hội phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy "Khai thác với Tôn trọng ' các dược liệu từ đa dạng sinh học. Các thành viên thương mại cam kết để dần dần đảm bảo rằng các hoạt động khai thác của họ thúc đẩy việc bảo tồn đa dạng sinh học, tôn trọng kiến ​​thức truyền thống và đảm bảo sự chia sẻ công bằng lợi ích trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Cam kết này được xác định thông qua việc thực hiện Tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong hoạt động kinh doanh của họ.

Thành viên Thương mại UEBT sử dụng các Tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học  để hình thành các hoạt động khai thác đa dạng sinh học của họ. Họ sẽ phát triển hệ thống quản lý đa dạng sinh học nhằm tiếp tục thực hiện các Tiêu chuẩn Đạo đức Thương mại Sinh học trong hoạt động kinh doanh của họ cũng như trong toàn chuỗi cung ứng. Thành viên thương mại phải chuẩn bị kế hoạch hoạt động và báo cáo hoạt động hàng năm. Cam kết của các thành viên thương mại sẽ được kiểm chứng thông qua kiểm toán định kỳ cho hệ thống quản lý đa dạng sinh học và tính hiệu quả trong quá trình thực hiện của các chuỗi cung ứng.

Lịch sử của UEBT

 

1992

Các quốc gia thông qua Công ước về Đa dạng sinh học để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, và để đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng và công bằng

1996

Để hỗ trợ các mục tiêu của CBD, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ra mắt Sáng kiến BioTrade

2007

UEBT ra đời, theo một sáng kiến của UNCTAD nhằm thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp vào nguồn cung cấp đa dạng sinh học có đạo đức

1975

UEBT chuyển đến các văn phòng độc lập và bắt đầu hợp tác chính thức với Ban thư ký CBD

2015

Chứng nhận UEBT bắt đầu cho các thành phần tự nhiên và chương trình chứng nhận trà thảo dược UEBT / UTZ chung

2018

Chứng nhận hệ thống tìm nguồn cung ứng đạo đức UEBT bắt đầu, với Weleda và Natura Cosmetics là đối tác ra mắt

 

*Nguồn: https://www.ethicalbiotrade.org/about-uebt